top of page

Onze algemene voorwaarden:

  1. Enkel na een ondertekende offerte kan er gestart worden met het ontwerpen of uitvoeren van het desbetreffende ontwerp.

  2. Onze offertes blijven altijd 1 maand geldig. Hierna worden nieuwe offertes opgemaakt in functie van prijsveranderingen.

  3. Bij het starten van projecten met een materiaalkost boven de 500€ wordt er telkens een voorschot van 60% gevraagd alvorens er gestart wordt met de realisatie van de werken.

  4. Elke factuur die niet betaald is op haar vervaldag draagt een interest van 12% per jaar zonder voorafgaande verwittiging.

  5. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag wordt het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van 75 EUR en een maximum van 2500 EUR, zelf bij toekenning van termijnen van respijt.

  6. In geval van geschil zijn de rechtbanken te Kortrijk alleen bevoegd. Wij behouden ons nochtans het recht voor, wanneer wij als eisende partij optreden, het geschil voor een andere bevoegde rechtbank te brengen.

  7. Tot aan de volledige betaling en vervulling van alle verplichtingen uit de overeenkomst, blijven de geleverde goederen onze eigendom. 

  8. Adresgegevens worden door ons enkel gebruikt om offertes en facturen op te stellen en blijven in ons eigen klantenbestand.

  9. In het geval van schilderwerken werken we enkel met onze eigen partner firma's. Dit om kwaliteit te garanderen.

bottom of page